Profesjonalny program nauczania fizykoterapeuty obejmuje treści z zakresu nauk klinicznych (np. treści dotyczące układu krążenia, płuc, endokrynologii, metabolizmu, przewodu pokarmowego, genitourynu, układu integumentarnego, układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowo-mięśniowego oraz schorzeń medycznych i chirurgicznych często spotykanych przez terapeutów fizykoterapeutycznych).

Rehabilitacja kręgosłupa – wizyta u specjalisty

Obecny trening ma na celu przede wszystkim umożliwienie fizykoterapeutom właściwego rozpoznawania i odsyłania do diagnostyki nieszkieletowej, która obecnie może być podobna do tej spowodowanej przez systemy nieadekwatne do interwencji fizykoterapeutycznej, co w wielu stanach prowadzi do bezpośredniego dostępu do terapeutów fizykoterapeutycznych. O rehabilitacji natomiast więcej na: rehabilitacja.

odtrucia alkoholowe

Liczba osób przebywających na stypendium podoktorskim stale wzrasta, osiągając poziom 219, a w 2016 r. akredytowano 42 programy stypendialne. Celem pobytów jest szkolenie terapeutów fizykoterapeutycznych w zakresie takich specjalności jak opieka ostra, sercowo-naczyniowa i płucna, elektrofizjologia kliniczna, wydział, geriatria, neurologia, ortopedia, pediatria, sport, zdrowie kobiet i opieka nad ranami, natomiast stypendia szkolą specjalistów w zakresie pod specjalności (np.g. opieka krytyczna, terapia rąk i sport w dziale 1), podobnie jak w modelu medycznym.

Programy pobytowe oferują możliwość ubiegania się o specjalistyczną certyfikację w danej dziedzinie. Na przykład, ukończenie rezydencji ortopedycznej terapii fizycznej, pozwala absolwentom ubiegać się i usiąść do klinicznego badania specjalistycznego w zakresie ortopedii, osiągając oznaczenie OCS po zdaniu egzaminu.

Rehabilitacja kręgosłupa – to na początek

Certyfikacja zarządu specjalistów fizykoterapii ma na celu rozpoznanie osób z zaawansowaną wiedzą kliniczną i przeszkoleniem w odpowiednim zakresie praktyki, i stanowi przykład tendencji w kierunku wyższego wykształcenia do otimalnego leczenia osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Asystenci fizykoterapeuty mogą prowadzić leczenie i interwencje fizyczne dla pacjentów i klientów w ramach planu opieki ustanowionego przez i pod nadzorem fizykoterapeuty. Asystenci fizykoterapeutów w Stanach Zjednoczonych są obecnie szkoleni w ramach programów nauczania nauk stosowanych specyficznych dla danego zawodu, zgodnie z wytycznymi i akredytacją CAPTE.

W sierpniu 2011 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki funkcjonowało 276 akredytowanych dwuletnich (Associate degree) programów dla asystentów fizykoterapeutów. Według CAPTE, od 2012 roku na 280 akredytowanych programów PTA w Stanach Zjednoczonych studiuje obecnie 10 598 studentów. Uaktualniona statystyka CAPTE, według której w latach 2015-2016 w 340 akredytowanych programach PTA w Stanach Zjednoczonych kształci się 12 726 studentów.

Obowiązki zawodowe i wymagania dotyczące wykształcenia dla techników i pomocników w leczeniu chorób mogą się różnić w zależności od pracodawcy, ale wymagania dotyczące wykształcenia wahają się od dyplomu ukończenia szkoły średniej lub równoważnego ukończeniu dwuletniego programu studiów.

O-Net informuje, że 64% PT Aides/Techs posiada dyplom szkoły średniej lub jego odpowiednik, 21% ukończyło jakąś szkołę wyższą, ale nie posiada dyplomu, a 10% posiada stopień stowarzyszony.