Inne badania konsekwentnie wskazywały na narażenie na głośny hałas. W jednym z badań wykazano związek między neuromasami akustycznymi a wcześniejszą ekspozycją na promieniowanie głowy i szyi, a także współistniejącym w wywiadzie gruczolakiem przytarczyc (guz stwierdzony w pobliżu gruczołu tarczycowego kontrolującego metabolizm wapnia). Istnieją nawet kontrowersje dotyczące telefonów komórkowych.

Poradnia laryngologiczna patofizjologia

Nie wiadomo, czy promieniowanie o częstotliwości radiowej ma jakikolwiek związek z powstawaniem nerwów akustycznych. Do tej pory nie udowodniono naukowo, że żaden czynnik środowiskowy (taki jak telefony komórkowe czy dieta) nie powoduje tych nowotworów. Stowarzyszenie Acoustic Neuroma Association (ANA) zaleca częste korzystanie z telefonu komórkowego za pomocą zestawu głośnomówiącego, aby umożliwić oddzielenie urządzenia od głowy.

poradnia laryngologiczna Białystok

Chociaż istnieje dziedziczna choroba zwana neurofibromatozą typu 2 (NF2), która u niektórych osób może prowadzić do powstawania, tak neuromy akustycznej, większość neuromów akustycznych powstaje spontanicznie, bez żadnych dowodów na wywiady rodzinne (95%). NF2 występuje z częstotliwością 1 na 30 000 do 1 na 50 000 urodzeń.

Cechą charakterystyczną tego schorzenia są dwustronne neuromasy akustyczne (neuroma akustyczna po obu stronach), rozwijające się zazwyczaj w późnych latach dzieciństwa lub wczesnej dorosłości, często kojarzone z innymi guzami mózgu i rdzenia kręgowego.

Poradnia laryngologiczna diagnoza

Neuromasy akustyczne (AR), wspólne dla łupków przedsionkowych, nie są ani „akustyczne”, ani neuromasami, ponieważ nie powstają z samej tkanki nerwowej – ARs powstają w wyniku nadprodukcji komórek glejowych nieneuronalnych (Schwann), które podtrzymują i chronią przedsionkową (zrównoważoną) część nerwu przedsionkowo-oczesnego (nerw czaszkowy VIII). AR są wolno rosnące, lokalne, łagodne i nieinwazyjne. Przejście do nowotworów nowotworowych tego typu jest rzadkie.

Zwykle rozwijają się one stopniowo w ciągu kilku lat, rozszerzając się w miejscu pochodzenia o około 1-2 mm rocznie; jednak do 50 % takich guzów w ogóle nie rośnie, przynajmniej przez wiele lat po rozpoznaniu. Wzrost guza może być nierównomierny, na przemian pomiędzy okresami względnej spoczynku lub bardzo powolnego wzrostu i szybkiego wzrostu. Nowotwory są zazwyczaj określane jako małe (poniżej 1,5 cm), średnie (od 1,5 cm do 2,5 cm), duże (od 2,5 cm do 4 cm) lub olbrzymie (powyżej 4 cm). Nowotwory są opisane przez połączenie ich lokalizacji i wielkości.

Guz śródkątny jest mały i znajduje się w kanale słuchowym wewnątrznaczyniowym. Guz wewnętrzny klatki piersiowej rozciąga się poza kanał słuchowy. Guz uciskający narusza móżdżek lub pniak mózgu. Bardzo duże guzy mogą utrudniać drenaż płynów mózgowo-rdzeniowych.

Nowotwór może rozwijać się w obrębie kanału słuchowego, gdzie nerw przedsionkowo-koszkowy zaopatrujący ucho wewnętrzne wnika do czaszki (neuroma wewnątrzszkieletowa) lub poza kanałem (neuroma zewnątrzszkieletowa). Nerw przedsionkowo-oczny składa się z dwóch części: słuchowej i przedsionkowej.